Visuotinio AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 lapkričio 30    |
Dalintis:
Visuotinio AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB ,,Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. lapkričio 30 d., sprendimai:

          1.   Audito komiteto narių išrinkimas naujai kadencijai ir atlyginimo audito komiteto nariams nustatymas
          1.1.    Į AB „Utenos trikotažas” Audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 2 (du) nepriklausomus narius: Ingą Kuktienę ir Šarūną Radavičių. Audito komiteto pirmininku išrinkti Šarūną Radavičių;
          1.2.   Už nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti Audito komiteto nariui pagal suderintų Audito komiteto nario veiklai skirtų valandų skaičių, taikant 90 EUR/val. (atskaičius mokesčius) atlygį, bet ne daugiau nei 270 EUR (atskaičius mokesčius) už vieną audito komiteto posėdį.

          2.   Valdybos nario rinkimas.

          2.1.      Išrinkti Nerijų Kalinauską į bendrovės valdybos narius likusiai bendrovės valdybos kadencijai, vietoje atsistatydinusios valdybos narės Auksės Žukauskienės.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorė Živilė Jonaitytė tel. 8-686-5193.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Petras Jašinskas

Dalintis: