Per pirmąjį metų ketvirtį „Utenos trikotažas“ uždirbo 8,6 mln. Eur pajamų

2022 balandžio 29    |
Dalintis:
Per pirmąjį metų ketvirtį „Utenos trikotažas“ uždirbo 8,6 mln. Eur pajamų

SBA grupės valdoma tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas“ (toliau – „Grupė“) per pirmąjį 2022 m. ketvirtį realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 8,6 mln. eurų, t.y. 33,8 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 6,4  mln. eurų. 

„Šiuo metu „Utenos trikotažas“ dirba pilnu pajėgumu. Užsakymų turime metams į priekį, vis dėlto pirmojo metų ketvirčio veiklos rezultatams didžiulės įtakos turėjo augančios žaliavų, energijos, ypač dujų, kainos, kurios smarkiai koregavo įmonės pelningumą. Būtent kainų svyravimo rizikoms šiuo metu skiriamas ypatingas dėmesys – koreguojame gamybos kainodarą, identifikuojame kiekvieno gamybos užsakymo jautrumą kainų pokyčiams, siekiame dar glaudžiau bendradarbiauti tiek su tiekėjais, tiek su užsakovais“, –

sako „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius Vytautas Vaškys. 

Atskirai bendrovė „Utenos trikotažas“ per tris pirmuosius metų mėnesius gavo 7,9 mln. eurų pajamų. Pardavimo pajamos, lyginant su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,1 mln. eurų arba 35,9 proc. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 84,1 procentų.

Orientacija į aukštesnę pridėtinę vertę

Pasak „Utenos trikotažo“ vadovo, strateginiu įmonės fokusu toliau išlieka didžiausias pajamas generuojanti užsakomosios gamybos veikla. Grupė per I šių metų ketvirtį eksportavo 84 proc. produkcijos.

„Strateginiai prioritetai sutelkti į tvarią gamybą orientuotų eksporto klientų plėtrą. Pastariesiems galime pasiūlyti aplinkai draugiškų inovacijų vystymą, o tai mums leidžia stiprinti pozicijas globaliose rinkose. Pasaulinėje tekstilės rinkoje didėjant funkcinių drabužių iš vilnos ir jos mišinių paklausai, bus siekiama didinti būtent tokių užsakymų dalį, tuo pačiu mažinant nesudėtingų medvilninių drabužių gamybos apimtis. Šioje srityje esame gerokai daugiau pažengę už savo konkurentus kitose Europos tekstilės įmonėse ir šį konkurencinį pranašumą sieksime išnaudoti“, –

akcentuoja V. Vaškys. 

„Utenos trikotažo“ įmonių grupei be „Utenos trikotažo“ šiuo metu priklauso bendrovės „Šatrija“ ir „Mrija“ (Ukraina). Lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, Grupės didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai padidėjo 39,3 proc. iki 6,9 mln. eurų, nuosavų prekės ženklų pardavimai padidėjo 29 proc. iki 1,1 mln. eurų. Dukterinės įmonės „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai sumažėjo 3,5 proc. 

Karo poveikis

Vasario mėn. prasidėjęs karas Ukrainoje palietė ir Grupės patronuojamąją įmonę „Mrija“, per kurią vykdoma veikla Ukrainos rinkoje. Ši įmonė teikia siuvimo paslaugas bendrovei „Utenos trikotažas“, o jos pačios išoriniai pardavimai yra neženklūs. Nepaisant to, kad karas turi neigiamą poveikį Ukrainos politinei ir verslo aplinkai, šiandien „Mrija“, įsikūrusi šalies vakaruose, savo veiklą vykdo stabiliai. 

Per pirmus tris 2022 m. mėnesius Grupė patyrė 1 264 tūkst. eurųnuostolių prieš mokesčius, kuomet 2021 m. pirmąjį ketvirtį Grupės nuostoliai prieš mokesčius siekė 640  tūkst. eurų. Bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį patyrė 942 tūkst. eurų nuostolių  prieš mokesčius – pernai nuostoliai siekė  688 tūkst. eurų prieš mokesčius.

Grupės EBITDA rodiklis sudarė – 841  tūkst. eurų, t.y. 385 tūkst. eurų mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais. Bendrovės EBITDA sudarė – 700 tūkst. eurų, t.y. 193 tūkst. eurų mažiau nei pirmą ketvirtį 2021 metais.

Vadovybės pokyčiai

Kaip pranešta, nuo gegužės 3 d. keičiasi „Utenos trikotažo“ vadovas – valdyba bendrovės generaline direktore patvirtino Nomedą Kaučikienę, kuri nuo praėjusių metų vadovauja įmonės Verslo vystymo departamentui. „Utenos trikotažui“ laikinai vadovavęs Vytautas Vaškys toliau vadovaus SBA Verslo rizikų departamentui ir dirbs kitų SBA įmonių valdybose.

Dalintis: