Subscribe a newsletter

Investuotojams

Investuotojams

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimą

Bendrovės valdybos iniciatyva ir valdybos sprendimu, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2021 m. balandžio 28 d. 11:00 val. Bendrovės buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 122, Utena (posėdžių salėje). Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas;
  2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei metinio pranešimo;
  3. 2020 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  4. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
  5. Valdybos narių skaičiaus padidinimas, kitų bendrovės įstatų nuostatų keitimas;
  6. Valdybos rinkimai naujai valdybos kadencijai ir atlyginimo valdybos nariams nustatymas;
  7. Dėl sutarties su audito įmone sudarymo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.

Priedas Nr.1

2020 m. Konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas  ir nepriklausomo auditoriaus išvada.

Priedas Nr.2

Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. 

Priedas Nr. 3

Komentaras dėl rezultato skirtumo nuo paskelbto preliminaraus rezultato. 

Priedas Nr. 4

2021 m. Balandžio 28 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrasis balsavimo biuletenis

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2021 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai

 

Informacija investuotojams

Prekyba

Prekybos istorija

Baltijos rinkos indeksai

Emisija 

Naujienos

Ataskaitos 

Apie emitentą

"Morningstar" informacija. Žiūrėti čia.