Subscribe a newsletter

News

2019 February 28

„Utenos trikotažo“ įmonių grupė: pardavimus ir pelną augino inovacijos ir nauji klientai

news image

SBA valdomos tekstilės įmonių grupės „Utenos trikotažas“ palyginamosios 2018 m. pajamos padidėjo 19,6 proc. iki 30,9 mln. eurų. Pagrindinės grupės bendrovės „Utenos trikotažas“ palyginamosios pajamos taip pat augo – 2018 m. pabaigoje jos siekė 27,4 mln. Eur, t.y. 21,5 proc. daugiau nei 2017 metais. Pardavimų augimo apimtis lėmė į ekologišką ir tvarią gamybą orientuotų technologijų diegimas, lanksti gamyba ir plačios galimybės vystant naujas medžiagas.

„Ilgametės investicijos į tvarią ir ekologišką gamybą, naujų medžiagų ir gaminių vystymas pagal klientų poreikius leido suformuoti stipriai diversifikuotą klientų portfelį tikslinėse rinkose – Skandinavijoje ir DACH (Vokietija, Austrija, Šveicarija). Užsakovai vertina vertikaliai integruotą verslo modelį, kuomet viskas – nuo dizaino koncepcijos ir verpalo iki galutinio produkto, paruošto dėvėjimui – sukuriama po vienu stogu. Pernai beveik pusę „Utenos trikotažo“ pardavimų sudarė per pastaruosius penkerius metus pritrauktų klientų užsakymai“, – teigia „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas.

Grupės palyginamasis pelnas iki mokesčių 2018 m. augo tris kartus – iki 1,2 mln. Eur., kai 2017 m. pelnas iki mokesčių sudarė 0,4 mln. eurų. Palyginamasis Grupės EBITDA rodiklis 2018 m. siekė 2,08 mln. Eur arba 41 proc. daugiau nei 2017 metais.

„Nepaisant kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo ir didėjančių jos kaštų ženklaus neigiamo poveikio pelningumui, augančios grupės pardavimų apimtys leido uždirbti didesnį ikimokestinį pelną. Užsakymų dinamika 2019 m. pradžioje leidžia tikėtis tolimesnio pardavimo apimčių augimo. Siekdami toliau augti ir stiprinti savo pozicijas tarptautinėje rinkoje, pastangas telkiame tiek į gamybos procesų efektyvumą, tiek į naujų darbuotojų pritraukimą, darbo sąlygų gerinimą, motyvuojančią vidinę kultūrą“, – priduria Algirdas Šabūnas.

Augo ir eksportas, ir nuosavų prekinių ženklų pardavimai

Grupės eksportas pernai augo 24 proc. iki 25,1 mln. eurų. Bendras grupėje pagaminamos produkcijos eksportas sudarė 81 proc. visų grupės pajamų.

Didžiausiame pardavimų regione (DACH) grupė realizavo produkcijos už 13,6 mln. eurų, t.y. 25 proc. daugiau nei 2017 metais. Skandinavijoje grupės pardavimai augo 24 proc.

Augo visi „Utenos trikotažo“ įmonių grupės verslo segmentai. Užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai 2018 m. didėjo 24 proc. iki 23,7 mln. Eur, funkcinių-techninių drabužių gamybos bendrovės „Šatrija“ pardavimai padidėjo 6,5 proc. iki 3,4 mln. eurų.

Nuosavi prekių ženklai – UTENOS ir ABOUT – pardavimus augino 8 proc. iki 3,8 mln. eurų. Daugiau nei du kartus augo nuosavų prekinių ženklų el. prekybos apimtys, buvo plečiamas fizinių parduotuvių tinklas – šiuo metu Lietuvoje veikia 17 firminių „Utenos trikotažo“ parduotuvių, kurių dauguma yra valdomos franšizės pagrindu.

Investicijos į tvarią ir ekologišką gamybą

Spartus bendrovės augimas lėmė būtinybę investuoti į svarbiausią veiklos grandį – gamybą ir jos technologijas. „Utenos trikotažo“ grupės investicijos į naujas technologijas, įrangą, programinių valdymo sistemų modernizavimą 2018 m. siekė apie 0,9 mln. eurų.

„Tęsiame savo strategiją investuoti į ekologiškus ir inovatyvius technologinius sprendimus, gamybos efektyvumą. Papildomą dėmesį skiriame bendrovės kompetencijų stiprinimui, ypač – tyrimų ir naujų medžiagų vystymo srityse. Modernios, gamtą ir aplinką tausojančios gamybos paslaugų paklausa sparčiai auga Europoje ir visame pasaulyje, todėl ir toliau stiprinsime savo pozicijas šiame segmente,“ – teigia Algirdas Šabūnas.